I ndiaidh cainteanna a mhair ocht n-uaire fichead gan stad, dúirt urlabhraithe an chomhlachta Transdev,  ceardchumainn na dtiománaithe SIPTU, agus an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre go bhfuil an stailc amárach curtha ar ceal. 

Ghlac SIPTU le moltaí a bhaineann le 3 cinn de na 4 grádanna a bhí ina gcnámha spairne idir thiománaithe agus an comhlacht Transdev. Cuirfear na moltaí faoi bhráid na dtiománaithe an tseachtain seo chugainn.