Tá an comhlacht bithfhuinnimh Connective Energy Holdings le 90 post a chruthú as seo go ceann 2 bhliain in ionaid ginte-gáis.

Beidh 15 fostaithe in Achadh Bheithe ag suíomh díleaghadh atá le tógáil.

Osclófar ionaid nua chomh maith i mBÁC agus i gCo an Dúin.

Próiseáil anaeróbach atá i gceist ar dhramhaíl orgánach, fearacht sciodar feirme, le bithghás a chruthú le dódh ina bhreosla agus le CO2 a aimsiú don earnáil bia agus dí.

Leasú orgánach a bheidh sa bhfuílleach a deir an comhlacht.