Sa Chúirt Choiriúil Speisialta inniu, gearradh téarma príosúin 18 mí  ar an bpoblachtánach Thomas 'Slab' Murphy as imghabháil cánach. Fuarthas Thomas Murphy, atá 66 bhliana d’aois agus a bhfuil seoladh aige i Baile Binibe i gCo. Lú, ciontach i naoi gcúis gur theip air tuairisceáin cánach a chomhdú idir 1996 agus 2004. Shéan sé na cúiseanna ach bhí an chúirt sásta go raibh sé ag feirmeoireacht agus ag díol agus ag ceannach eallaigh.


Thosnaigh an fiosrúchán seo os cionn deich mbliana ó shin nuair a thosnaigh Biúró um Shócmhainní Coiriúla ag iniúchadh cúrsaí airgeadais an IRA agus gach a bhí luaite leis an eagraíocht. Bhí Thomas ‘Slab’ Murphy i bhfeighil ar an IRA sa Tuaisceart.

Níor íoc sé aon cháin, níor éiligh sé íocaíochtaí leasa shóisialaigh; ní aon raibh aon fhoinse soiléir ioncaim aige, ach fós bhí sé ina chónaí i dteach deas ar an dteorainn agus ní raibh an chuma air go raibh sé gann ar airgead ná go raibh sé buartha faoi chúrsaí  airgid.

Chuardaigh an Biúiró um Shócmhainní Coiriúla a theach agus a chuid talún i mBaile Binibe i  gCo an Lú ar an 9ú Márta 2006. Thánghas ar mhálaí dubha agus os cionn ceathrú milliún euro agus nócha míle punt sterling iontu, chomh maith le seiceanna agus cáipéisí a bhain leis an tionscail ola. Tháinig siad ar mhórleabhair a raibh taifid iontu faoi dhíol agus ceannach stoic le 'T do Tom' iontu agus tagairtí do mhaoin i Manchain 'faoi Tom' agus códanna a dúirt cuntasóir dlíeolaíoch de chuid an Bhiúiró um Shócmhainní Coiriúla ina chuid fianaise, nach bhféadfaí a léamh. 

Tugadh fianaise le linn na trialach go raibh cuntas bainc ag Thomas Murphy i bPermanent TSB i nDún Dealgan ina raibh breis is sé chéad fiche ceathair míle euro agus bhí creidmheas beagnach sé chéad sa seachtó míle euro luaite leis.

Dúirt an Chúirt Choiriúil Speisialta go raibh siad sásta  go raibh Tom Murphy ag feirmeoireacht agus ag díol agus ag ceannach stoic, agus go raibh teacht isteach aige ó bheith ag díol eallaigh.

Dúirt an Breitheamh Paul Butler gur tharraing cás Thomas ‘Slab’ Murphy mórchuid poiblíochta agus cainte agus dá mbeadh giúiré i gceist leis an gcás go mbeadh sé deacair a chinntiú nach mbeadh tionchar ag an phoiblíocht orthu.

Dúirt sé áfach nach raibh tionchar ag an phoiblíocht ar an chúirt in aon slí agus gur caitheadh leis an té a bhí cúisithe mar fheirmeoir agus mar thrádálaí eallaigh.  Ghearr sé bliain go leith príosúin ar Thomas Murphy.

I ráiteas a d'éisigh sé tríd a dhlíodóir, mhaígh Thomas Murphy nach raibh airgead ar bith i dtaisce aige, nach raibh aon mhaoin aige agus nach raibh sé in aon slí fíor a rá go raibh neart saibhris agus maoine aige.

Dúirt sé go raibh díoma air faoin bhreith, go raibh sé neamhchiontach agus go raibh treoir tugtha aige dá fhoireann dlí achomharc a dhéanamh láithreach.