I gCúirt Dúiche Bheál an Átha i gCo. Mhaigh Eo gearradh 4 mhí príosúin ar bhainisteoir altraí cliniciúla a ciontaíodh in ionsaí a dhéanamh ar othar a raibh uathachas uirthi.

Sin é Patrick McLoughlin atá 56 bliain d'aois.

Ciontaíodh eisean san ionsaí, a taifeadadh ar cheamara rúnda in Áras Attracta i mBéal Átha na Muice sa gcondae.

Le linn na trialach seo faoi eachtraí a dúradh a tharla i dteach altranais Áras Attracta dúirt Pat McLoughlin as Clár Chlainne Mhuiris i Maigh Eo gur píosa spraoi agus grinn a bhí san eachtra ina bhfacthas é ina shuí ar othar aosta a rabh uathachas uirthi ar dhátaí i Samhain 2014.

Inniu áfach chiontaigh an breitheamh Mary Devins é féin agus triúr comhleacaithe leis as ionsaí.

Gearradh pionós chomh maith ar an cúigiú ball foirne as ionsaí san ionad.

Dúirt an breitheamh Devins gur bhain rian den chruálacht le hiompar Phatrick McLoughlin i dtreo na mná agus baill foirne eile i láthair. 

Iarradh ar McLoughin €1,000 a íoc isteach i gciste pearsanta don bhean do rudaí a thaitneodh léi.

Tá achomharc déanta ag McLoughlin ar an phionós.

Ionsaithe ar dhaoine le fadhbanna inchinne in Áras Attracta

D'iarr an breitheamh ar oibrí cúraim eile, Christina Delaney atá 35 bliain d'aois as Maola i gCo. Mhaigh Eo €600 a íoc leis an bhean chéanna.

Phléadáil sise neamhchiontach as suí ar an bhean chéanna.

Déanfar measúnú uirthi do sheirbhís phobail 120 uair a chloig, in áit téarma 3 mhí i bpríosún

Ordaíodh don altra Joan Walsh, atá 42 bliain d'aois as an Choraidh i gCo. Mhaigh Eo, €600 a íoc le hothar eile nach raibh an chaint aici.

Ciontaíodh eisean as buille a bhualadh uirthi. 

Dhéanfar measúnú ar Walsh do sheirbhís phobail in áit téarma trí mhí i bpríosún .

Gearradh an pionós céanna ar an chúramóir Kathleen King, atá 56 bliain d'aois as Béal Easa, as ionsaí a dhéanamh ar othar a raibh intinn páiste aici .

D'ordaigh an breitheamh don chúigiú hoibrí,Joan Gill, atá 63 bliain d'aois as Béal Átha na Muice €1,500 a íoc isteach i gciste bheirt bhan eile a ndearna sí ionsaí orthu.

Joan Gill