Tá ionadaithe thar ceann na 23 teaghlach de chuid an lucht siúil a díbríodh ó láithreán stad i nDún Dealgan lár na míosa chun casadh leis an dlíodóir Eleanor Kelly agus le abhcóide anocht.

Anuas air sin tá urlabhraí na ndaoine, Rebecca Quinn, chun casadh le Teachtaí Dála agus le Seanadóirí i dTeach Laighean Dé Céadaoin.

Tá 6 theaghlach as an 23 a cuireadh amach as Páirc Phlásóg na Coille, anois i lóistín B&B atá íoctha ag Comhairle Chondae an Lú go dtí deireadh na seachtaine.

Ina measc tá 5 theaghlach a bhfuil clann faoi 6 bliana d’aois acu. Tá páistín amháin ann nach bhfuil ach seachtain.

Bhí lánúin ón láithreán ag codladh i gcarr, gur tugadh lóistín B&B dóibh Dé hAoine.

Tá na daoine ag iarraidh go gcuirfí láthair oiriúnach ar leith ar fáil dóibh le go mbeidh siad in ann fanacht in éindí.