Tá líon na dteifeach agus na n-imirceach a tháinig thar muir is thar talamh chuig an Aontas Eorpach tar éis dul os cionn 1 mhilliún, ar le gníomhaireacht teifeach na Náisiún Aontaithe agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta Imirce.

Dúírt ISME, an eagraíocht atá ionadaíoch ar gnólachtaí beaga agus meánacha, go bhfulaingeoidh 70% dá gcuid ball ón mbradaíocht i rith thréimhse na Nollag. Tá foláireamh tugtha ag an eagraíocht go bhfuil an leibhéal gadaíochta ag ardú i siopaí miondíola, agus go bhféadfadh sé seo roinnt gnólachtaí a dhúnadh agus brú millteanach a chur ar chuid eile.

Léiríonn athbhreithniú sealadach ar bhás daoine ar bhóithre an Stáit, gur tháinig laghdú 19% ar an líon daoine a maraíodh i dtimistí bóthair. An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) agus an Garda Síochána a rinne an t-athbhreithniú.  Ar fhorfheidhmiú seasta ag na Gardaí, obair leanúnach an RSA, agus ar athruithe sa reachtaíocht um shábháílteacht bóithre a leag an tAire Iompair an dul chun cinn seo.

Tá An Taoiseach Enda Kenny ar cuairt inniu chuig trúpaí Éireannacha in Arda Golan sa Mheán Oirthear, áit a bhfuil siad i mbun dualgaisí síochánaíochta leis na Náisiúin Aontaithe.

Bhí an tsíochánaíocht ag croí pholasaí Gnóthaí Eachtracha na hÉireann, a dúirt sé.

Tá 131 ball d'Óglaigh na hÉireann ar Arda Golan, mar a bhfuil siad ag faire líne sosa cogaidh, obair atá tar eis éirí níos dúshlánaí le roinnt blianta anuas ó ghéaraigh ar an gcogadh sa tSiria.