De réir a thuarascáil don bhliain 2014 chruthaigh Údarás na Gaeltachta an líon is mó poist ó 2008.

737 post a cruthaíodh i 6 earnáil éagsúla.

Is iad acmhainní nádúrtha, bia, déantúsaíocht, éadach, innealtóireacht, agus seirbhísí na hearnálacha éagsúla sin.

Idir postanna nua agus postanna a cailleadh, tháinig méadú 84 post san iomlán ar líon fostaithe i gcliaint-chomhlachtaí an Údaráis i 2014.

Bhí 7,053 duine san iomlán fostaithe ag na cliantchomhlachtaí sin.

Deir Anna Ní Ghallchóir, Cathaoirleach Bhord Údarás na Gaeltachta sa tuarascáil go bhfuil an eagraíocht sásta gur éirigh léi a spriocanna a bhaint amach ach gur ‘buille trom’ do cheantar Ghaoth Dobhair an chailliúint post ansin

Dúnadh aonad táirgeachta an chomhlachta Largo Foods i nGaoth Dobhair anuraidh.

D'aistrigh an comhlacht Nuance a ghnó go Londain agus lig an comhlacht SIOEN roinnt dá chuid fostaithe chun bealaigh.