Tá fear gnó i mBaile Átha Cliath míshásta faoi leagan Béarla dá sheoladh baile a bheith scríofa ar bheart a tháinig tríd an bpost chuige le gairid. Ba é an leagan Gaeilge a bhí scríofa ar an gclúdach ag an té sheol é. 

Comhairleoir cánach is ea Ciarán Ó Feinneadha atá ina chónaí ar Chéide Bhaile Phámar le 31 bliain anuas. Deir sé gurb é an seoladh Gaeilge amháin a mbaineann sé feidhm as agus nár úsáid sé an leagan Béarla riamh. 

Deir sé go raibh fearg air nuair a chonaic sé go raibh 'can't understand' scríofa faoin seoladh Gaeilge ar an mbeart. Bhí líne dhubh curtha trí 'can't understand' amhail is go raibh duine ag iarraidh é a cheilt. Chomh maith leis sin, bhí an seoladh i mBéarla agus 'correct address' scríofa faoi ar an mbeart. 

Deir Ciarán Ó Feinneadha go dtugann sé sin le fios go bhfuil a sheoladh mícheart más i nGaeilge atá sé ach ceart más i mBéarla atá sé. 

Ciarán Ó Feinneadha

Dúirt An Post le Nuacht RTÉ go bhfuil sé mar pholasaí ag an gcomhlacht gan seoltaí Gaeilge a aistriú go Béarla ar chlúdaigh litreach agus gur botún a bhí ann sa chás seo:

"Tá os cionn cúig mhíle oibrí bainteach le litreacha a shórtáil agus a phostáil anseo. Níl Gaeilge ag go leor de na daoine sin. Is eachtrannaigh go leor acu freisin. Mar sin, caithfidh muid córas éigin a bheith againn lena chinntiú nach gcaillfear post agus go bhfaigheann an duine ceart é."

Dúirt Ciarán Ó Feinneadha nach bhfuil sé sásta an córas nua Eircode a úsáid. Dúirt sé nach bhfuil an córas códála sin neodrach ó thaobh na teanga de.

Is í an litir 'D' a úsáidtear do Bhaile Átha Cliath sa chód. Deir sé gur cheart go mbeadh rogha ag daoine 'BÁC' nó litir iomlán neodrach a úsáid.