Tá díomá léirithe ag an Aire Sláinte Leo Varadkar le vóta Chumann na nAltraí is na mBan Cabhrach dul i mbun gníomhaíocht tionsclaíochta ón 15 Nollaig amach. Tá 92% de bhaill an Chumainn a chaith vóta, i bhfabhar gníomhaíocht tionsclaíochta maidir le plódú i rannóga éigeandála in ospidéil na tíre. 

Dúirt an tAire Varadkar gur cúis díomá an vóta "go háirithe agus toradh ag teacht ar Phlean Thascfhórsa na Rannóg Éigeandála."

Tá sé ráite ag Ard Rúnaí Chumann na nAltraí is na mBan Cabhrach, Liam Doran, go bhféadfadh sé go mbeadh stailc naisiúnta ann san athbhliain mura gcuirtear breis foirne ar fáil mar thoradh ar na stopanna aon-lae. 

Dúirt an tAire Varadkar:  "Cé gur fada ó bheith réitithe atá na fadhbanna, tá 20% níos lú daoine ar thralaithe anois ná bhí ag an am seo anuraidh. Osclaíodh 197 leaba ospidéil ó mhí Dheireadh Fómhair agus cuirfear 44 leaba eile ar fáil ó seo go ceann coicíse," a dúirt sé.  "Ní bhainfidh gníomhaíocht tionsclaíochta oiread is othar amháin de thralaí agus ba cheart dúinn bheith ag díriú ar Phlean an Tascfhórsa a chur i bhfeidhm." 

Dúirt an tAire Sláinte gur faoi choimirce an Choimisiúin um Chaidrimh sa Láthair Oibre a thabharfar faoin idirbheartaíocht idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Cumann na nAltraí agus na mBan Cabhrach. 

Chuir an Ceardchumann an cheist ar vóta i measc a gcuid ball i bhfianaise a míshástachta maidir le heaspa acmhainní agus plódú leanúnach in aonaid éigeandála sna hospidéil. 

Dúirt Ard Rúnaí an Chumainn, Liam Doran, go mbeidh i bhfad níos mó i gceist sa ghníomhaíocht ná agóidí ag am lóin, obair de réir rialach, nó diúltú dualgais riaracháin nó freagairt fóin a chomhlíonadh.