Tá an Taoiseach Enda Kenny tar éis scríobh chuig ceannairí an fhreasúra lena dtuairimí a fháil maidir le leanacht le hobair Choimisiún Fiosrúcháin bhanc an IBRC.

Deir an freasúra go ndearna an Rialtas praiseach de théarmaí tagartha an Choimisiúin.

Sa tuarascáil eatramhach ón gCoimisiún a foilsíodh inné dúradh nach féidir leanúint ar aghaidh leis an obair atá ar bun go gcuirfear athraithe reachtaíochta i bhfeidhm. 

Baineann sé seo le h-ábhar idir dlíodóiri agus cliantanna, ón stoc mhargadh agus ón mBanc Ceannais.

Teastaíonn on gCoimisiún go n-athrófaí na téarmaí tagartha, go bhfostofaí tuilleadh ball agus go dtabharfaí breis acmhainní dóibh.

Teastaíonn ón bhfreasúra go dtabharfaí reachtaíocht nua isteach gan mhoill