Tá amhras anois ann go leanfar le scéim páirceála saor in aisce do bhailte tuaithe i gCo na Gaillimhe. Bhí sé i gceist an scéim páirceála a thabhairt isteach ar bhonn trialach sé mhí. 

Cé nach bhfuil sé ach cúpla seachtain ó fograíodh an pháirceáil dhá uair a chloig saor in aisce, tá roinnt comhairleoirí contae ag cur ina haghaidh ó tugadh eolas dóibh inné faoin tionchar a bheadh aige ar mhaoiniú dá gceantair féin.

Dúradh le Comhairleoirí Contae na Gaillimhe inné go gcaillfeadh an Chomhairle €0.5 milliún i dtáillí páirceála in imeacht sé mhí, dá dtabharfaí cead páirceála dhá uair a chloig saor in aisce i mbailte tuaithe. Chaillfeadh Beal Átha na Slua €130,000 agus chaillfeadh an Clochán €90,000, a deirtear.

Creideann go leor de lucht gnó go bhfuil táillí páirceála ag plúchadh gnólachtaí agus go bhfuil poist i mbaol dá mbarr.