Léirsigh tuairim is 100 ball de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann taobh amuigh d'Ospidéal Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath ag am lóin inniu le haird a tharraingt ar phlódú othar ansin. 

Vótáil altraí san aonad timpistí agus éigeandála i bhfabhar ghníomhaíocht thionsclaíoch an tseachtain seo caite agus tosóidh siad ag obair de réir rialach amárach.

Thug urlabhraí ón ospidéal le fios go ndéanfar socruithe le nach gcuirfear as go mór do ghnóthaí an ospidéil agus nach gcuirfear sábháilteacht na n-othar i mbaol.

Pléadh an scéal ag cruinniú de Thascfhórsa na nAonad Éigeandála ag teacht le chéile inniu. Is é Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Tony O'Brien cathaoirleach nua an Tascfhórsa. Dúirt sé i ndiaidh an chruinnithe go mbeadh 440 leaba bhreise ar fáil in ospidéil na tíre faoin Nollaig.