Dúirt príomhfheidhmeannach an HSE Tony O'Brien go bhfuil tuilleadh infheistíochta de dhíth ar sheirbhísí líne tosaigh i ndiaidh 6 nó 7 mbliana de chiorruithe de bharr na déine. Tá an HSE ag lorg €1.9b sa bhreis ina mbuiséad don bhliain seo chugainn. 

Deir O'Brien ina aighneacht go bhfuil gá le €1.4b díreach leis an tseirbhís, mar atá a sholáthar - gan aon fhorbairtí nua nó l freastal ar dhaonra atá de shíor ag fás agus ag dul in aois.

Tá €579m sa bhreis de dhíth le freastal ar fheabhas a chur ar sheirbhísí agus le freastal ar athruithe déimeagrafacha de réir na haighneachta. 

Teastaíonn ón HSE 5,000 duine sa bhreis a fhostú freisin - ardú 5% ar an líon fostaithe reatha. Thabharfadh sé an líon fostaithe san HSE go 106,400 san iomlán.

Dá nglacfadh an rialtas leis an éileamh, chiallódh sé go gcaithfí pé fuíollach atá sa státchiste do bhuiséad 2016 san iomlán ar Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.