Tá Aontas Múinteoirí Éireann, nó an TUI ag moladh dá chuid ball glacadh leis na moltaí faoin Teastas Sóisearach sa mballóid a bheidh aige an mhí seo chugainn.

Cuireadh amach ráiteas tar éis an chruinnithe a bhí ag coiste feidhmiúcháin an cheardchumainn inniu.

Dúradh go ndearnadh dian-scrúdú ar na moltaí agus go bhfuiltear den bharúil go dtéann siad i ngleic leis an imní mhór a léirigh múinteoirí faoin gcás.

Pléifidh coiste feidhmiúcháin Chumann na Meánmhúinteoirí nó an ASTI na moltaí seo ag a gcruinniú amárach.

Tá beirt chomhaltaí leis an ASTI cheana féin tar éis iarraidh ar mhúinteoirí gan tacú leis na moltaí.

Dúnadh scoileanna 2 lá i rith na scoilbhliana anuraidh agus múinteoirí ag agóidíocht faoin leasú atá an Rialtas ag iarraidh a dhéanamh ar scrúdú an Teastais Sóisearaigh.