Sheol Foras Croí na hÉireann a fheachtas inniu ag diriú ach go háirithe ar an gcontúirt a bhaineann le galar croí i measc na mban. 

Deirtear go bhfuil 6 n-uaire níos mó do sheans ann go gcaillfí bean ó ghalar croí ná ó ailse brollaigh ná stróc.

De réir taighde a rinneadh dúradh go gcreideann triúr as ceathrar ban go gcailltear níos mó fear ó ghalar croí ná mná.

Ach de réir na bhfigiúirí ón bPríomh Oifig Staidraimh cailltear an oiread céanna ban is fear ón ngalar. 

Iarrann an Foras ar mhná a mbrú fola agus a leibhéal colaistéaróil a sheiceáil go rialta chomh maith le haiste bia folláin agus aclaíocht a ghlacadh.