Tá an brú-ghrúpa NOWDOC i nDún na nGall ag éiliú cruinniú práinneach leis an bhFeidhmeannacht Sláinte faoi thodhchaí na seirbhíse sa gcontae. Faoi láthair - tá ciorruithe i bhfeidhm ar bhonn trialach in ionaid dochtúra Ghaoth Dobhair agus Inis Eoghain. 

Deir an brú-ghrúpa go bhfuiltear ag cur daoine i mbaol ar mhaithe le hairgead a shábháilt.

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), doctúirí teaghlaigh agus caredoc go fóill i mbun cainteanna faoi thodchaí NOWDOC, seirbhís odctúra taobh amuigh de ghnáth uaireanta íoclanna i nDún na nGall.

Reáchtáladh agóid i Leitir Ceanainn Dé hAoine ar a fhreastal 500 duine ag léiriú imní agus fearg faoi ghearradh siar ar NOWDOC. 

Shínigh 6,400 duine achainí go dtí seo lena nimní a léiriú faoi thodhchaí NOWDOC.

Beidh dhá dhoctúir agus a dtiománaithe ag ionad NOWDOC i Leitir Ceanainn ag obair i gceantar ó Chionn Mhálanna go Gaoth Beara le tacaíocht ó dhoctúir in ionad sláinte Thamhnach an tSalainn más gá.

Deir an FSS go bhfuil beagán glaonna ar lárionad NOWDOC i ndiaidh an mheánoíche ach deir daoine nach bhfuilthear ag tabhairt coinne do dhaoine le NOWDOC agus go dtéann siad chuig a otharlann nó chuig a ndoctúir féin ar maidin.

Dhéanfar scrúdú ar líon na nglaonna chuig NOWDOC go deireadh na míosa seo agus scrúdú ar an mhéid ama a ghlacann sé ar dhoctúirí freastal ar othair.