Tá Gardaí agus an tSeirbhís Priosúin araon i mbun fiosrúcháin éagsúla le fáil amach cad ba chúis le hagóid i bpriosún Chnoc na Seimre a sheol 11 priosúnaí chuig Ospideal Thamhlachta agus beirt eile ar dhíon an phriosúin aréir.  

Bhí an bheirt priosúnaí a dhreap in airde díon an phriosúin maidin inné fós ann ag 01.30 maidin inniu. 

Ghlac 60 priosúnaí dúshlán Oifigigh Priosúin agus dhiúltaigh filleadh ar a gcillíní ón gclós aclaíochta níos luaithe sa ló. 

Bhí ar na seirbhísí priosúin oifigigh breise a thabhairt ó phriosún Pháirc na Cruithneachta béal dorais le dul i ngleic leis an mbagairt. Ghéill 45 agus d'fhill ar an bpriosún ach throid 15 na hoifigigh agus b'éigean 11 a sheoladh chuig Ospidéal Thamhlachta le mionghortaithe. 

Tuairiscítear go ndearna an bheirt priosúnaí a bhí ar dhíon an phriosúin damáiste de luach na mílte euro don díon agus láthracha breathnadóireachta an phriosúin. 

Ceisteoidh Gobharnóir an phriosúin an fhoireann oibre níos déanaí inniu. 

Cuirfear tús le héisteachtaí smachta inniu freisin agus gearrfar pionóis ar phriosúnaithe dá réir - ciorraithe ar ghlaonna gutháin agus laghdú i líon cuairteoirí ina measc.