Thug an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha Alex White TD cuairt ar Inis Mór inniu chun breathnú ar an obair atá déanta ó thaobh tógraí fuinnimhe inathnuaite ar na hoileáin.

Bhí an Dr. Brian Motherway, Príomhfheidhmeannach Feidhmiúcháin Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ina theannta.

Tá taighde faoi na tograí fuinnimh atá á gcur chun cinn in Árainn le seoladh freisin - taighde a rinne Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.

Tá sé mar aidhm ag Comharchumann Fuinnimh Oileáin Árainn Teo. go mbeadh na hoileáin in ann feidhmiú go hiomlán ar fhuinneamh inathnuaite ionas gur féidir leo bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoin bhliain 2022.