Tá 330 post nua le cruthú ag Pramerica Systems Ireland i Leitir Ceanainn i gCo Dhún na nGall.

As go ceann 3 bliana atá an fhostaíocht le tarlú.

Beidh breis forbartha amach anseo ann, creideann Pramerica.

Tá 1,200 duine fostaithe faoi láthair ar an suíomh.

Tá foirgnimh nua glan le tógáil a bheadh oiriúnach do 1,800 fostaí sa mbreis.

Fochuideachta iad de Prudential Financial i Meiriceá agus cuireann siad tacaíocht bogearraí ar fáil don mháthairchuideachta.

Beidh postanna nua i Leitir Ceanainn do bhainsiteoirí IT, bainisteoirí togra, anailísithe gnó agus lucht cuntasaíochta.