Seoladh Eircode inniu. Córas é seo a thabharfaidh cód sainiúil aitheantais 7 nuimhir do gach gabháltas sa tír. Cuirfear gach teaghlach ar an eolas faoin gcóras nua seo agus ní bheidh aon gá clárú le Eircode. 

Deir Conradh na Gaeilge áfach go bhfuil leas bainte as bunachar lochtach ó thaobh logaimneacha Gaeilge de.

D'aithin grúpa oibre, a raibh Conradh na Gaeilge ina measc, go raibh locht ar an gcóras agus cuireadh é seo faoi bhráid na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha é.  €200,000 an costas atá luaite leis an obair seo.

Tá an Conradh ag lorg geallúint ar an Rialtas go n-íocfar as an obair atá le déanamh agus go gcuirfear tús leis i mbliana. 

Ceadófar 15 cuardach in qaghaidh an lae ar an gcóras nua atá le fáil ag www.eircode.ie