Ní fhéadfadh an giúiré teacht ar chinneadh faoi chúis gur rinne an feidhlí linbh Sandra Higgins díomhail thromchúiseach d'aon gnó do pháiste 10 mí d'aois ar an 28 Márta 2012.

Bhí na líomhaintí ar fad séanta ag an feidhlí cláraithe Sandra Higgins, 34 agus ar as an Chábháin di.  

I ndiaidh na trialach a mhair 6 lá, dúirt ceann feadhain an ghiúiré leis an Breitheamh Patricia Ryan go raibh teip orthu teacht ar bhreith ar a raibh móramh aontaithe i ndiaidh 6 huaire i mbun machnaimh. 

Ghaibh sí buíochas leis an ngiúiré as an gcúram a rinne siad dá ndualgas. 

tugadh le fios go luafaí an cás an athuair an tseachtain seo chugainn tráth a chinnfidh Stiúrthóir na nIonchúiseimh Poiblí an mbeidh atriail á lorg.