Gabhadh fear 36 bliain d'aois de bharr an ionsaithe a rinneadh ar thriúr gardaí ag teach cónaithe i gCo. Lú ar maidin.

Tharla an t-ionsaí agus iad ag cur barántais cuardaigh i bhfeidhm i gceantar Thearmann Feichín.

B'amhlaidh a hionsaíodh le sceana iad agus scaoileadh tarbh-bhrocaire de mhadra orthu freisin.

Bhain sé plaic as beirt díobh.

Tá an fear a gabhadh á choinneáil i stáisiún na ngardaí i nDroichead Átha faoi Alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil.

Cuireadh cóir leighis ar na gardaí san ospidéal agus scaoileadh amach ina dhiaidh sin iad.

Fuarthas lear beag den druga cannabis ag an láthair.