Tá laghdú ar an ráta dífhostaíochta de réir eolais nua a d'eisigh an Phríomh-Oifig Staidrimh. 

Taispeánann na figiúirí sin go raibh 212,800 duine dífhostaithe faoi dheireadh an chéad ráithe den bhliain. Sin laghdú de 45,300 duine ar an dtréimhse chéanna i 2014.

135,700 fear agus 77,100 bean a bhí dífhostaithe sa tír faoi dheireadh Mhárta de réir na figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

Ar an lámh eile tháinig ardú ar líon na ndaoine a raibh obair acu sa tír sa gcéad ráithe don bhliain seo.

Léiríonn na figiúirí ón bPríomh-Oifig Staidrimh go raibh 1,929,500 duine fostaithe faoi dheireadh Mhárta.