Dhearbhaigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Breandan Howlin, go raibh sé i gceist go bpléifí moltaí nua maidir le fiachais phearsanta ag cruinniú Rialtais anocht.

Tá súil ag an Rialtas an dlí a athrú le nach gcuirfí daoine sa bpríosún sa gcás nach n-íocann siad a gcuid billí, ach go mbainfí an t-airgead atá dlite dá dtuarastal nó dá n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh, ina áit. 

Creidtear go bhfuil an Rialtas i bhfábhar orduithe astaithe a chur le pá nó íocaíochtaí leasa sóisialaigh daoine, mar rogha dheireanach.

An Roinn Dlí agus Cirt a chuir na moltaí nua faoi fhiacha i dtoll a chéile.

Dúirt Brendan Howlin inniu gur bearta iad na moltaí le dul i ngleic le fiacha beaga go ginearálta ach go raibh na táillí uisce san áireamh iontu.

Bhí an Rialtas ag breathnú ar a leithéid de bhearta le tamall, a deir sé, lena chinntiú go n-íocfaidh daoine a gcuid billí nuair atá siad in ann sin a dhéanamh.  Ní hionann sin agus daoine nach bhfuil sé ar a gcumas billí a íoc a dúirt Brendan Howlin freisin.

Tá na moltaí bunaithe ar thuarascáil ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí i 2010, a mhol nár cheart príosún a chur ar dhaoine as gan fiacha ginearálta a íoc. Moladh próiséas feidhmithe ina ionad sin a chuirfeadh orduithe astaithe le pá agus le íocaíochtaí leasa sóisialaigh, murar chuir na horduithe sin ioncam duine faoi  bhun an íoscaighdeáin mhaireachtála.

Cé gur tosaíodh ar bhillí uisce a eisiúint an mhí seo caite, ní bheidh aon phionós as neamhíoc á chur i bhfeidhm go ceann 15 mhí eile.

Ag an am céanna tá an Roinn Comhshaoil ag breathnú ar bhealaí le dul i ngleic le tionóntaithe nach n-íocann na táillí uisce. Níl tiarnaí talún i bhfábhar na táillí a bhaint den éarlais a íoctar ag tús tionóntachta.

Dúirt Paul Murphy TD ón gComhghuaillíocht Frithdhéine nach gcuirfidh na moltaí seo as mórán don agóid in aghaidh tháillí uisce. Deir sé gur cosúil go mbaineann na moltaí seo le neamhíoc fíneálacha seachas le neamhíoc na dtáillí féin.