Tá sé fógartha ag an gcomhlacht ríomhaireachta Dell go bhfuil siad chun 100 post a chruthú ag an n-oifig i Luimneach. 

Tá an Comhlacht ag cur lena mbunáit taighde agus forbartha sa chathair agus beidh béim ar leith ar nuálaíocht teicneolaíochta. 

Rólanna innealltóireachta ard-scileanna a bheidh sna postanna nua.

Beidh nach mór 1,000 duine fostaithe ag Dell dá bharr.

Cuirfear tús leis an bproiséas earcaíochta láithreach.