Ghlac an Rialtas le moltaí i dtaca le reachtaíocht nua faoi théarmaí príosúin do dhaoine a bhíonn síoraí i mbun buirgléireachta.

An tAire Frances Fitzgerald a chuir na moltaí faoi bhráid an chruinnithe Rialtais inniu.

Faoina moltaí seo tá sé i gceist go mbeadh coinníollacha níos déine bannaí i gceist dóibh siúd a bhfuil cuid mhór cúiseanna buirgléireachta ina leith .

Moltar freisin go ngearrfaí téarmaí príosúin as fad a chéile orthu siúd a chiontaítear i gcoireanna mar seo.

Deir an freasúra go bhfuil dlíthe ann le déileáil leis seo cheana féin agus nach bhfuil gá ach na dlíthe úd a chur i bhfeidhm. 

D'iarr an tAire freisin go ndéanfadh Coimisinéir an Gharda Síochána athbhreithniú ar an mbealach a ndéileáileann na gardaí le tuairiscí faoi bhuirgléireacht.

Tuairiscítear go bhfuil an obair sin faoi lán tseoil.