Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, tá an giúiré i dtriail Graham Dwyer atá cúisithe i ndúnmharú Elaine O'Hara imithe abhaile don oíche. Tá beagnach cúig huaire a chloig caite acu i mbun a machnaimh ar an gcás go dtí seo. 

Níos túisce d'iarr an giúiré súil a chaitheamh arís ar ábhair fianaise áirithe a taispeáineadh sa chúirt le linn na trialach. 

Bróg reatha, mála droma, láí, geansaí cochallach, veist bhán, masc cuibhreach, trabhsar culaithe spóirt agus litir is ea na hábhair a d'iarradar. Dúradh leo nach mbeadh cead acu an litir a fheiceáil mar nár taispeáineadh í d'aon fhinné sa chás. 

D'iarr an Breitheamh Tony Hunt ar an ngiúiré leanúint orthu i mbun a machnaimh agus aon cheist a bheadh acu a phlé leis.

Tá Graham Dwyer ag pléadáil neamhchiontach i ndúnmharú Elaine O'Hara i mí Lúnasa 2012.