Dúirt an tAire Oideachais Jan O' Sullivan go mbeadh sí sásta tuilleadh cainteanna a bheith aici le ceardchumainn faoi na leasuithe atá molta a dhéanamh ar an tsraith shóisearach ach is ar mholtaí an Dochtúra Pauric Travers amháin a bheadh sí sásta é seo a dhéanamh a dúirt sí.  

Dúirt an tAire arís go bhfuil sé i gceist leanacht ar aghaidh leis na leasuithe atá beartaithe a dhéanamh ar an Teastas Sóisearach.  

Tá múinteoirí míshásta ach go háirithe leis an moladh  go ndéanfadh siad féin measanú leanúnach ar a gcuid daltaí féin.

Níos luaithe inniu chur oifigigh na Roinne Oideachais a bpleananna maidir le leasú a dhéanamh ar an tsraith shóisearach faoi bhráid ghrúpaí oideachais éagsúla.

Chas oifigigh le daltaí, le hionadaithe na dtuismitheoirí agus le lucht bainistíochta. Leag an Dr Pauric Travers na moltaí ar na leasuithe amach i gcáipéis.

Reáchtáileadh cruinniú an lae inniu tar éis d’Aontas Muinteoirí Éireann agus Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire diúltú do mholtaí an Dr Travers.

Tá sé ráite ag na ceardchumainn seo nach bhfuil múinteoirí dara leibhéal sásta comhoibriú i dtaobh chur i bhfeidhm na leasuithe.