Tá 200 post geallta ag an gcólucht aíochta Airbnb atá ag méadú a ngnó i mBaile Átha Cliath.

300 atá fostaithe faoi láthair acu.

Beidh said ag earcú le postanna a líonadh i dtaithí custaiméirí, pearsanra, airgeadas agus IT.

As seo go ceann 14 mí atá na postanna ag teastáil.

Anuas air sin, ar an gcósta thiar tá 14 post nua geallta ag Smart Lotto le cur lena bhfoireann 6 faoi láthair.

I mBéal an Mhuirthead atá Smart Lotto, a chuireann seirbhís idirlín ar fáil do chumainn CLG.