Tá ardú tagtha ar líon na ndaoine atá fostaithe sa tír seo le bliain anuas. 1.5% d'ardú nó 29,100  duine atá i gceist. Is sna hearnálacha tógála agus sna seirbhísí airgeadais is mó a tháinig an t-ardú fostaíochta le bliain anuas.

Tá beagnach 1,938,900 duine ag obair sa tír seo anois dár le Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh.

Chomh maith le seo dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh go bhfuil cúrsaí dífhostaíochta tite agus go bhfuil an ráta dífhostaíochta anois ag 10.4%. Beagnach 213,000 duine a bhí dífhostaithe ag deireadh na bliana seo caite, seo titim de bheagnach 40,000 i gcomparáid leis an am céanna an bhliain roimhe sin.