Tá 450 post nua geallta ag ionad siopadóireachta Liffey Valley i mBaile Átha Cliath, idir obair pháírt-aimseartha agus lán-aimseartha.

Sa mbreis air sin fostófar 225 san obair thógála.

I measc na saoráidí nua beidh siopa nua ag Penneys, 6 bhialann, uasghrádú ar an bpictiúrlann agus spás nua cathartha.

2,000 duine atá fostaithe faoi láthair san áit.

As seo go ceann bliana atá na postanna geallta.