Tá glactha ag an Uachtarán Michael D Higgins le cuireadh ó na Náisiúin Aontaithe bheith ar dhuine de 10 Tacadóirí Domhnanda dá bhfeachtas He4She, a ghníomhaíonn ar son chomhionannais inscne.

D’fhógair an tUachtarán an méid seo ag comhdháil inniu i gCaisleán  Bhaile Átha Cliath ar chur chun cinn chearta agus chumasú na mban.

D’inis sé don slógadh go dtaispeánann na figiúirí is deireanaí ón Aontas Eorpach, go bhfuil an bhearna inscne i gcúrsaí pá in Éirinn ag leathanú.  14.4% é an bhearna i 2012, ardaithe ó 13.9% i 2010 agus  ó 12.6% i 2008 agus 2009.

Ach deir sé go bhfuil an lion déagóirí torracha ag laghdú, rud atá ag tarlú go stuama sna 20 bliain ó ghlac 189 stát le Forfhógra Gníomhaíochta Beijing ar chomhionannas inscne i 1995.

Tá an chomhdháil inniu ag déanamh athbhreithniú ar chur i bhfeidmh mholtaí an Fhorfhógra