Níl aon ghlacadh ag ceardchumainn na múinteoirí dara leibhéal le dréachtmholtaí ón Roinn Oideachais i dtaca le scrúdú an teastais shóisearaigh.

Deir siad nach bhféadfaí comhaontú a bhunú mar a sheasann moltaí faoi láthair.

Phléigh ceannasaíocht Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire (ASTI)  agus Aontas Múinteoirí Éireann (TUI) na dréachtmholtaí i mBaile Átha Cliath inniu.

Tá conspóid mhór tarraingte i measc mhúinteoirí dara leibhéal ag an measúnú nua atá an Roinn Oideachais ag iarraidh a chur i bhfeidhm sa Teastas Sóisearach.

Tá sé i gceist go ndéanfaidh múinteoirí measúnú ar 40% d'obair a gcuid daltaí féin, agus go mbeidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit i bhfeighil an 60% eile.

Dúirt an ASTI agus an TUI i ndiaidh a gcruinnithe inniu go bhfuil gnéithe suntasacha nach féidir le múinteoirí glacach leo. 

Dúirt siad go gcaithfear na moltaí a athrú agus a shoiléiriú, agus go gcaithfear idirbheartaíocht a dhéanamh orthu sular féidir theacht ar shocrú sásúil.

Is a bhuíochas de mholtaí atá curtha i dtoll a chéile ag an Dochtúir Pauric Travers a tionóladh na cainteanna seo inniu.

D'iarr seisean ar mhúinteoirí aon aighneas tionsclaíoch eile atá á beartú acu a chur ar fionraí.

D'iarr sé freisin ar an Roinn Oideachais moill a chur leis an leasú ar na hábhair eolaíochta atá le cur i bhfeidhm faoin gcóras nua.

Dúirt an tAire Oideachais Jan O'Sullivan go raibh díomá uirthi faoi thoradh na gcainteanna inniu.