Meastar go nglacfaidh 150 duine le hiomarcaíocht dheonach ó Aer Lingus sna trí aerfort atá acu ar fud na tíre, i mBaile Átha Cliath, sa tSionainn agus i gCorcaigh.

Sin é a dúradh i litir a sheol Aer Lingus chuig an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta Richard Bruton. Idir mí Márta agus deireadh na bliana a thiocfaidh an iomarcaíocht i bhfeidhm.

Níos luaithe an tseachtain seo mhaígh Aer Lingus nach raibh aon bhaint ag an scéim iomarcaíocht dheonach a d’fhógair siad leis an tairiscint atá déanta ag IAG.

Faoi láthair tá 3,965 duine fostaithe ag an gcomhlacht.

Meastar go bhféadfaí coigiltis 20% a dhéanamh trí fhostaithe a bhfuil blianta fada seirbhíse tugtha acu don chomhlacht a ligean chun bealaigh agus fostaithe nua ar rátaí níos ísle pá a earcú.