Dúirt an t-iar Gharda Michael Kelleher leis an Ard-Chúirt ar maidin nach raibh aon imní air faoi chreidiúnacht an fhinné Marie Farrell i gcás dúnmharaithe Sophie Tuscan Du Plantier i 1996.

Maíonn Ian Bailey gur gabhadh go héagórach é ar chúis a dúnmharaithe. Séanann an Stát na líomhaintí. 

Tá Kelleher á chros-cheistiú sa chúirt ar maidin. 

Ceistíodh Kelleher faoi gur ghlac Gardaí le gach ar dhúirt Marie Farrell in ainneoin gur inis sí bréaga i gceistneoir a scaip na Gardaí.

Dúirt Kelleher gur thuig sé nach bhféadfadh Farrell an fhírinne a insint faoi cá raibh sí ar oíche áirithe de bharr cúinsí pearsanta ach nach mbeadh aon tionchar ag an mbréag sin ar cad a bhí feicthe aici ar oíche na dúnmharaithe. 

D'inis Farrell do Ghardaí go bhfaca sí Ian Bailey ag amanna áirithe in áiteanna bainteach leis an bhfiosrúchán. 

Dúirt sí níos déanaí gur cuireadh brú uirthi Ian Bailey a ainmniú mar an té a bhí feicthe aici. 

Dúirt comhairle dlí Ian Bailey go raibh Gardaí sásta glacadh le cibé a bhí le rá ag Farrell cuma cé na bréaga a bhí inste cheana aici. 

D'fhonn glacadh lena raibh le rá ag Farrell faoin áit a raibh Bailey ag an am, bheadh ar Ghardaí neamhaird a dhéanamh ar fhianaise ó fhinné eile a chonaic Bailey in áit éigin eile. 

Dúirt Kelleher gurb tráth na Nollag a bhí ann agus go raibh go leor dí ólta agus go gcaithfí é sin a chur san áireamh ó thaobh cruinnis na ráiteas de.