Tá comharthaí sóirt a bhaineann le galar croí ar dhaoine chomh hóg le 15 bliain sa tír seo, a léirítear i dtaighde nua. Léirítear ann go bhfuil brú fola agus leibhéil chólaistéaróil go leor buachaillí ró-ard de bharr iad a bheith ramhar agus mí-aclaí.

Deir an tOllamh Niall Moyna ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, mar a ndearnadh an taighde, gur scrúdaíodh artairí na mbuachaillí le léargas cruinn a fháil ar a sláinte.

Léirigh na tástálacha go raibh níos mó plaice in artairí na mbuachaillí 'mí-aclaí' ná in artairí a gcomhaoiseach.

Bhí leibhéil na plaice in artairí na mbuachaillí 'réasúnta aclaí' agus na mbuachaillí 'an-aclaí' mórán mar a chéile. Léiríonn sé sin go dtugann fiú beagán aclaíochta cosaint ar ghalar croí.

Deir an tOllamh Moyna gur féidir le daoine an dochar atá déanta dá gcroí cheana féin a mhaolú, ach nach mór dóibh beart a dhéanamh agus iad fós óg.

Tá sé tábhachtach, a deir sé, go n-athródh daoine óga a gcuid iompair agus níos tábhachtaí fós go mbeadh na béasa cearta acu ó thús.