Rialaigh an Chúirt Achomhairc go raibh an phianbhreith a gearradh ar Patrick O'Brien faoin a iníon a éigniú ró-bhog. 
Phléadáil O'Brien ciontach i 16 chúis éignithe agus ionsaí mígheanasach ar a iníon idir 1973 agus 1982.

Dúirt Breitheamh na trialach, Paul Carney go raibh cás O'Brien i measc na gcásanna is measa a tháinig faoina bhráid riamh. 

Ghearr an Breitheamh Carney 12 bliain ar O'Brien ach chuir 9 mbliana ar fionraí agus lig sé amach ar bannaí é nó go mbeadh achomharc déanta. 

Tá O'Brien ar a choimeád i láthair na huaire. 

Dúirt an Breitheamh Achomhairc, Seán Ryan go raibh an Chúirt sásta gur gearradh pianbhreith ró-bhog ar O'Brien agus gur ghéill an painéal de thriúr breithiúna d'iarratas an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. 

Dúirt an Breitheamh Ryan go míneodh sé a chinneadh ar an 19 Eanáir agus go ngearrfaí pianbhreith eile air seachtain níos déanaí ar an 26 Eanáir 2015.