Tá páirtí Ian Bailey, Jules Thomas ar ais san Ard-Chúirt ag tabhairt fianaise inniu i gcás Ian Bailey in aghaidh an Stáit. Maíonn sé gur gabhadh san éagóir é faoi dhúnmharú Sophie Tuscan Du Plantier i 1996.

Tá Thomas á croscheistiú faoina líomhaintí siúd gur baineadh ó, agus gur cuireadh leis na ráitis a thug sí do na Gardaí i 1997.

Tá an tuasal Bailey as Scoil Mhuire, Co Chorcaí ag cur an dlí ar an Stát, Coimisinéir na nGardaí, an tAire Dlí agus ar an Ard-Aighne faoin tslí ar caitheadh leis nuair a bhí sé faoi amhras gur dhúnmharaigh sé Sophie Tuscan Du Plantier in iarthar Chorcaí i mí na Nollag 1996.

Séanann an Stát agus na comhchosantóirí an líomhain.