Fógrófar tionscnamh nua le dul i ngleic le galar croí agus fadhbanna cardashoithíocha i nGaillimh inniu. Is comh-fhiontar idir Ollscoil na hÉireann Gaillimh (OÉG) agus an carthannas Croí í an Institiúid Náisiúnta um Chairdeolaíocht Choisctheach (NIPC).

Galar croí is mó is cúis le bás in Éirinn go fóill.

Deir saineolaithe áfach go bhféadfaí 90% de ghalair croí a sheachaint le hidirghabháil luath agus tuiscint níos fearr.

Tionscnóidh an NIPC taighde agus forbróidh cleachtais nua cóir leighis i measc ospidéal agus oibrithe leighis.

Trialfaidh an NIPC polasaí náisiúnta a fhorbairt freisin.

Labhróidh painéal saineolaithe idirnáisiúnta ag comhdháil i nGaillimh an deireadh seachtaine seo. Díreoidh siad go háirithe ar conas is féidir le daoine cur le fad a saoil tré cúram a dhéanamh de shláinte a gcroí.