Fógraíodh inniu go bhfuil an láthair siopadóireachta Kildare Village chun 380 post a chruthú i gCill Dara de dheasca forbairt a fheicfidh 36 siopa nua chomh maith le dha bhialann agus 437 spás páirceála nua á n-oscailt ann.

Cruthófar 120 post tógála láithreach ann de bharr na hinfheistíochta ar luach €50m. 

Nuair a bheidh an síneadh críochnaithe, beidh ós cionn 1,000 fostaí ag obair sa láthair siopadóireachta faisean. 

Sa Ghaillimh tá an comhlacht Valeo le 140 post lán-aimseartha nua a chruthú ina mhonarcha i dTuaim, i dtuaisceart an chontae. 

Táirgíonn an comhlacht ceamaraí sábháilteachta do ghluaisteáin agus is é an fostóir is mó sa bhaile sin é.

Fágfaidh an fhorbairt seo go mbeidh 750 duine ar fad ag obair sa gcomhlacht, arb as an bhFhrainc é.

Ag baile Thuama atá an dara ráta is airde dífhostaíochta i gContae na Gaillimhe.

Tabharfar an chéad seans ar na postanna nua dóibh siúd atá fostaithe go páirtaimseartha faoi láthair.

I Longfort tá 70 post nua fógraithe ag an gcomhlacht C&D Foods. mar chuid d'infheistíocht ar fiú €15m é.

Tá síneadh le cur leis an monarcha i Meathas Troim, i Longfort, agus is ann a thosófar ag táirgeadh spagaí bia do pheataí.

Ba leis an Iar-Thaoiseach Albert Reynolds an comhlacht tráth, agus tá mac leis Philip Reynolds fós á stiúradh. Tá Larry Goodman ar dhuine de na scairshealbhóirí is mó sa chomhlacht.

Agus i mBaile Átha Cliath, fostóidh an comlacht Ammeon 30 duine i bpostanna ardoilte sa teicneolaíocht faisnéise.

Earcóidh siad meascán de chéimithe nua agus daoine a bhfuil an taithí chuí acu.