Dhiúltaigh dochtúirí comhairleacha atá ceangailte le Cumann Leighis na hÉireann nó an IMO leis na scálaí pá leasaithe a bhí á moladh. 

Tairgeadh iad le súil is go dtiocfaí ar shocrú maidir leis na deacrachtaí a bhaineann le daoine a earcú san earnáil um shláinte phoiblí.

Vótáil 83% i gcoinne na moltaí.

17% a vótáil ar a son.

Ba é Kieran Mulvey, Príomh Oifigeach Feidhmiúcháin ar an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais a bhí i mbun idirbheartaíochta.

Bhain na scálaí pá nua le réimse idir €127,000 agus €175,000 euro thar thréimhse 12 bliain.

D'iarr urlabhraí ón IMO tráthnóna ar Fheidhmeannacht na Seirbhisí Sláinte dul i mbun idirbheartaíochta ar an gceist seo in athuair.

Dúirt an tAire Sláinte Leo Varadkar go raibh cinneadh na ndochtúirí díomách agus gurb iad na hothair is mó a bheadh thíos leis an gcinneadh.