Moltar i dtuarascáil nua gan srianta a chur ar an méid cíosa a ghearrtar ar thithe agus árásáin sa mhargadh príobháideach. Deirtear, áfach, gur léir nach bhfuil sé d'acmhainn ag go leor daoine teach a fháil ar cíos, go háirithe i mBaile Átha Cliath. 

Moltar sa tuarascáil - atá foilsithe ag an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha - go dtabharfaí roinnt beartas isteach go práinneach le seasmhacht a chur faoin margadh cíosa.

Deirtear gur cheart faoiseamh cánach a thabhairt do thiarnaí talún agus tuilleadh cearta a thabhairt do thionóntaí.