Tá srianta nua ar iasachtaí morgáiste á moladh ag an mBanc Ceannais. Táthar ag iarraidh teorainn a chur leis an méid airgid a bheas cead ag na bainc a thabhairt ar iasacht. Iarracht atá sna moltaí an boilsciú sa mhargadh tithíochta faoi láthair a mhaolú.

Faoi na moltaí nua, ní bheadh cead ag na bainc níos mó ná 80% de luach tí a thabhairt ar iasacht sa chuid is mó de chásanna. Chomh maith leis sin, ní bheadh cead níos mó ná trí oiread go leith d'ioncam an iarratasóra a thabhairt ar iasacht sa chuid is mó de chásanna. 

I gcás tí atá le ligean ar cíos ag an úinéir, ní bheadh cead ag na bainc níos mó ná 70% de luach an tí a thabhairt ar iasacht sa chuid is mó de chásanna. 

Dúirt urlabhraí ón mBanc Ceannais Cyril Roux go raibh imní orthu go raibh roinnt daoine ag glacadh le hiasachtaí nach mbeidh siad in ann a íoc ar ais. 

Tá go dtí 8 Nollaig ag na bainc freagra a thabhairt ar na moltaí seo.