Cuireann an eagraíocht Teach Naomh Micheál seirbhísí cúraim ar fáil do thuairim is 1,600 duine óg in os cionn 170 ionad i mBaile Átha Cliath agus sa limistéar máguaird.

Níos túisce an mhí seo, d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go raibh €1 milliún eile á bhaint den mhéid a chuirtear ar fáil don eagraíocht as seo go deireadh na bliana. 

Dá bharr sin, déanfar ciorrú ar sheirbhísí lae agus cónaitheacha, chomh maith le seirbhísí iompair.  

Dúirt Cumann na gCúramóirí go bhfuil go leor eagraíochtaí eile a chuireann seirbhísí den sórt céanna ar fáil thíos leis freisin, de bharr na gciorruithe atá deánta ar mhaoiniú ó Fheidhmeanancht na Seirbhíse Sláinte,