Ag ceathrú tar éis a 8 ar maidin, tháinig na Gardaí ar fhear sna seascaidí ar Ascaill Ghlas Naíon agus é gortaithe sa bholg. Go luath ina dhiaidh sin, agus gar don áit a bhfuair siad an fear, tháinig na Gardaí ar fhear eile - sna tríochaidí - agus é gortaithe sa chois. Fuair siad gránghunna ina aice láimhe freisin. Tugadh duine acu go hOspidéal an Mater agus an duine eile go hOspidéal Beaumont. Ainneoin na ndroch-ghortuithe a bhain dóibh, deirtear nach bhfuil siad i mbaol báis. Tá láthair na heachtra á scrúdú ag na Gardaí.