Deir tuarascáil bhliantúil na Clárlainne Náisiúnta Ailse go bhfuil ardú 1% ar an mbaol ailse ar dhuine, ach laghdú 1% ar an mbaol báis ó ailse. Léiríonn seo go bhfuil níos mó daoine ag teacht slán ón ngalar. 

Is iad na cineálacha is coitianta: ailse brollaigh (32%), ailse photástach (31%) ailse cholareicteach (13%) agus ailse scámhóige (11%).

Is í an ailse sna scámhóga an ceann is mó a mharaíonn daoine, in ainneoin gurb í an ceann is fusa a chosc. Ailse scámhóige cúis bais 20% de na daoine a fhaigheann bás de bharr ailse.

Tá ardú 3% i líon na gcásanna ailse, tá formhór na n-othar os cionn 65 bliana d'aois nuair a aimsítear an galar iontu.

Tá ardú 13% freisin ar líon na ndaoine a fhaigheann ceimeteiripe ó 2000, agus tá ardú freisin orthu sin a fháigeann raiditeiripe agus a théanna faoi scian.