Deir Breandán Ó Riain ó bhord Simon go bhfuil an eagraíocht sin agus grúpaí eile ar aon dul leo, ar a ndícheall le gan méadú eile a  fheiceáil ar líon na ndaoine a chodlaíonn ar an tsráid. Ach níl an baol sin imithe, agus ní bheidh, a deir sé, fad a dhéanfar ciorrú eile ar mhaoiniú poiblí chucu.

Deir sé go bhfuil na síntiúis ó dhaoine aonaracha chomh flaithiúíl is a bhí riamh, in ainneoin na ndeacrachtaí eacnamaíochta atá ar theaghlaigh ar fud na tíre. Luann sé go háirithe muintir Chorcaí agus Chiarraí go háirithe. 

Ta laghdú tagtha ar na síntiúis ó ghnólachtaí, rud a deir Breandán Ó Riain a thuigeann sé, mar gheall ar an mbrú airgeadais agus eacnamaíochta atá orthu. Bhíodh na comhlachtaí tógála go sonrach an-fhlaithiúíl le Simon, agus níl siadson chomh fairsing is a bhíodh ach an oiread.

An imní is mó áfach atá ar Simon ná go mbeidh ciorrú i dtacaíocht an stáit chucu. Tá Simon ag brath go mór ar an maoiniú sin le seirbhísí a chur ar fáil don líon daoine atá ag codladh ar na sráideanna.

Chomh maith leis an easpa fostaíochta, tá na coinníollacha diana a bhaineann leis an líuntas cíosa forlíontach ina fhadhb freisin, go háirithe ag inimircigh a raibh postanna acu anseo ach atá anois dífhostaithe.