Liamhnaítear sna himeachtaí dlí go raibh an HSE faillíoch ina bás in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh mí Dheireadh Fómhair seo caite. Bhí Savita Halappanavar 17 seachtain torrach nuair a fuair sí bás san ospidéal tar éis bhreith anabaí. Ba é breith an choiste chróineára mí Aibreáin, gur míthapa leighis a thug a bás. Tá an t-athbhreithniú cliniciúil a rinne an HSE cáinte ag a fear céile Praveen faoi nár tughad ann, dar leis, míniú soiléir ar chúinsí a báis. Deir dlíodóir Praveen Halappanavar Gerard O'Donnell, go bhfuil súil acu cruinniú leis an Aire Sláinte an tseachtain seo chugainn. Tá leithscéal gafa ag Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh as cúram easnamhach a dhéanamh de Savita. Creideann Praveen Halappanavar nár thaispéain Athrbhreithniú Cliniciúil an HSE aon eolas nua, agus deir sé go bfhuil run aige i gcónaí teacht ar an bhfírinne glan.