Dúirt an tAire Dlí is Cirt, Alan Shatter go bhfuil Institiúid Naomh Pádraic i mBleá Cliath le dúnamh agus go bhfuil na priosúnaigh uile agus an fhoireann le n-athrú go dtí insitiúidí difriúla as seo go ceann sé mhí.

Rinne an tAire an fógra tar éis é bheith molta ag Ardstiúrthóir na bPriosún, Michael Donellean go gcaithfí a chinntiú go bhfuil priosúnaigh uile na tíre á gcoinneáil in áit atá slán sábháilte.

Dúirt an tArdstiúrthóir go bhfuil sé i gceist na príosúnaigh 17 bliain d'aois in Institiúid Naomh Pádraic a aistriú go dtí aonad speisialta a mbeidh 16 leaba ann i bPriosún Chruithneachtáin agus go n-aistreofar ina dhiaidh sin iad go dtí Ionad Coinníolla Bhaile an Oibricigh atá ceapaithe a deir sé a bheith oscailte an t-am seo an chéad bhliain eile.

Beidh foirgneamh na hInstitiúide ina chuid de phríosún Mhuinseó tar éis don reachtaíocht chuí bheith curtha tríd an Oireachtas.

Idir an dá linn, tá roinnt fiosrúcháin seachtachta ar bun faoi ghearáin a rinneadh in aghaidh líon beag bhaill foirne ag an Institiúid a choinnigh, a deir an tArdstiúrthóir, cultúr righin dolúbtha na háite ar bun.