Rinne an tAire Dlí agus Cirt achainí ar Chumann Ionadaíochta an Gharda Síochána fanacht sna comhráití faoi chomhaontú Pháirc an Chrócaigh. Shiúil Cumann Sháirsíntí agus Chigirí an Gharda Síochána amach as na cainteannaí an tseachtain seo caite mar a deir siad nach bhféadfaidh sé glacadh le leibheal na laghdaithe sa bpárolla atá á lorg ag an rialtas. Reachtáileadh cruinniú de chuid choiste láir Chumann Ionadaíochta an Ghardaí Síochána inniu le cinneadh a dhéanamh faoina sheasamh i leith na gcainteanna. Bhí beartais a bhaineann le ciorruithe faoi leith agus athruithe i gcleachtais oibre atá molta, idir lámha acu. Baineann cuid acu le laghdú ar liúntais, ragobair chomh maith le hUaireanna breise oibre. 

Teastaíonn ón rialtas go ndéanfaí sábhailtí de €1bn ar an mbille tuarastail agus pinsin don chéad trí bliana eile amach romhainn.  Rinne Alan Shatter achainí ar an AGSI inniu macnamh a dhéanamh arís ar a gcinneadh faoina cainteanna ar an gComhaontú agus go deimhin ar Chumann Ionadaíochta an Ghardaí síochána fanacht sa bproiséis. Dúirt an tAire Dlí agus Cirt nach bhféadfadh sé a thuar céard a tharlóidh anois. Dhiúltigh sé tada a rá faoi go bhféadfadh gníomh tionsclaíochta tarlú nó fuí go bhféadfadh fliú gorm na nGardaí mar a thugtar air titim amach. Dúírt Coimisinéir na nGardaí Martin Callinan nach bhfuil aon eolas aige faoin fliú gorm nó 'oibriú de réir rialach'. Dúirt sé freisin nach dtacódh sé le gníomh tionsclaíoch.